SPŠ Hranice, Studentská 1384 Hranice
Studijní průkaz žáka
Informační nástěnka - veřejná oznámení
Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši

žádný zápis

Aktualizováno: 27.10.2015 12:55:47, zadal a aktualizoval Škrabal Petr
Zveřejnění dokumentace školy a dalších údajů
Upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce.
Na informační nástěnce jsou umístněny dokumenty školy, které jsou volně přístupné žákům a zákonným zástupcům. K těmto dokumentům a dále k informacím určeným jen pro žáky a jejich zákonné zástupce se dostanete po přihlášení v modulu ISAS.
Po přihlášení jsou k dispozici také další informace jako např. oznámení o uložení kázeňského opatření, které se zobrazí jen samotnému žákovi, nebo zákonnému zástupci žáka, kterému bylo kázeňské opatření uděleno.
V modulu absence je možno zjistit, jakou má žák absenci a zda byla řádně omluvena.
V modulu průběžná klasifikace je po dnech nebo předmětech zobrazena klasifikace žáka, čtvrtletní a pololetní hodnocení žáka.
Věříme, že informační nástěnka přispívá k lepšímu propojení rodičů se školou a zpřístupnění všech podkladů o každém žákovi.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2011, aktualizováno: 30.11.2011 12:32:03, zadal Škrabal Petr, aktualizoval Ing. Doležel Ivan
Dnes je středa 21. srpen 2019, 19:07 | Aktuální školní rok 2018/19, 2. pololetí | SAS 8.1.9 | Založeno na Internetové aplikaci SAS